De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de restauratie van zowel gebouwen, tuinen en lanen van de historisch buitenplaats Zuylestein. Een deel van de projecten is inmiddels afgerond, aan andere wordt gewerkt en de overige projecten zullen in de komende jaren worden aangepakt. Voor de financiering van deze projecten is veel geld nodig: het merendeel daarvan komt uit eigen middelen. De realisatie is echter niet mogelijk zonder bijdragen van partners. Een substantieel deel van de uitvoering van verschillende projecten is en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen en subsidies van onze partners. 

Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht heeft bijgedragen in de kosten van: opstelling toekomstvisie, herstel lanenstelsel, restauratie poortgebouw, restauratie inrijhek, restauratie tuinmuren, restauratie portierswoning, restauratie tuinmanswoning en restauratie watergangen en Grand Canals. Recent heeft de Provincie een bijdrage geleverd via het Parelfonds aan de restauratie van de 17e eeuwse moestuin.

Naar site Provincie Utrecht

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft bijgedragen in de kosten van: restauratie van de ca 1 kilometer lange tuinmuren, restauratie van het inrijhek, restauratie portierswoning, restauratie tuinmanswoning, restauratie schuur bij tuinmanswoning (jachthut), restauratie oranjerie en restauratie poortgebouw.

Naar site Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft, via bij haar in beheer zijnde fondsen, bijgedragen in de kosten van de restauratie van het inrijhek, de restauratie van de portierswoning, van de oranjerie en van de moestuin.

Naar site Prins Bernhard Cultuurfonds

Andere partners van Zuylestein

Het VSBfonds heeft bijgedragen in de kosten van diverse groenmonumenten, waaronder de tuinmuren. TBI Fundatie heeft bijgedragen in de kosten van de restauratie van de oranjerie. De Europese Unie en de Provincie Utrecht hebben bijgedragen in de kosten van de restauratie van het sterrenbos. Het Kfheinfonds en het Gravin van Bylandt fonds hebben bijgedragen aan de aankoop van de Naantjes, fruitbomen voor de restauratie van de 17e eeuwse moestuin.

Partners en sponsors

Zuylestein prijst zich gelukkig met partners die het belang van de instandhouding van dit bijzondere erfgoed onderschrijven. De Provincie Utrecht, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Europese Unie en vele private fondsen steunen onze projecten.
De fondsenwerving en realisatie gebeurt onder andere vanuit de Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug. Deze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Door de restauratie van de tuin, de tuinmuren, de moestuin, het park, de "grand-canals", landerijen en essenhakhoutpercelen vormt de buitenplaats weer een uniek ensemble op de Utrechtse Heuvelrug. Mede dankzij de steun van de partners van Zuylestein.

Duurzaam beheer

Om het landgoed ook in de toekomst in stand te kunnen blijven houden, is een aantal stichtingen actief op het landgoed. Deze stichtingen zijn onder andere in het leven geroepen om nieuwe economische activiteiten op te starten, die een nieuwe openheid en exploitatievorm van het landgoed nastreven. Percelen die tot voor kort niet waren opengesteld, zullen toegankelijk worden gemaakt voor bezoekers. Voor bestaande opstallen en percelen zullen nieuwe bestemmingen worden gecreeërd. Voor deze nieuwe benadering is een projectvisie opgesteld, waarbij samenwerking en interactie met de omgeving centraal staan, maar ook beoogd wordt om te komen tot een regionale aanpak van natuur- en cultuurbeheer binnen de Stichtse Lustwarande.

Bron van creatie en inspiratie