De Ridderhofstad Zuylestein kent een indrukwekkend verleden. De vele bewaard gebleven tekeningen van huis en tuin geven ons tot op de dag van vandaag een goed overzicht van de ontwikkelingen die Zuylestein door de eeuwen heen heeft doorgemaakt. De voormalige ridderhofstad was een plek waar vele belangrijke bestuurders van ons land elkaar troffen. Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau (1630-1640) en later de familie Van Nassau Zuylestein waren voormalige bezitters. De huidige eigenaar werkt met veel elan aan de toekomst van het landgoed.

Landgoed Zuylestein is uitgestrekt over 120 hectare. Ruim 52 hectare daarvan bestaat uit weilanden en bouwland, 12 hectare uit natuurgebieden, 8 hectare aan akkers en 45 hectare aan bossen.

Bekijk de landgoedkaart

Meer dan 600 jaar Zuylestein

De geschiedenis van Zuylestein begint met een vermelding in de bisschoppelijke leenregister omstreeks 1381-1383. Jan van Zuylen is dan eigenaar van het versterkt huys. De latere ridderhofstad was een plek waar vele belangrijke bestuurders van ons land elkaar troffen. Maar ook een plek om tot rust te komen, om jachtpartijen te organiseren en om te genieten van de bosrijke omgeving. Eeuwen later in 1630 kwam de Ridderhofstad in bezit van stadhouder Frederik Hendrik die er een jachtslot van maakte en de tuin en het park volgens de mode van de tijd in renaissance stijk liet uitleggen. Zuylestein is altijd in de familie gebleven. Jemima de Brauwere is momenteel het familielid dat de buitenplaats tot op de dag van vandaag in stand mag houden.

De zoektocht van Jemima de Brauwere om het voortbestaan van landgoed Zuylestein te Leersum duurzaam zeker te stellen, bracht haar via de familieband van ‘tante Mieschen’ naar Twickel. Het landgoed is op Goede Vrijdag 29 maart 2024 overgedragen aan Stichting Twickel, maar Jemima de Brauwere blijft wel nauw bij Zuylestein betrokken. 

Naar historie

Projecten

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de restauratie van gebouwen, tuinen en lanen op de historische buitenplaats Zuylestein. Een deel van de projecten, de restauratie van de gebouwen is inmiddels afgerond, aan andere, zoals de restauratie en onderhoud van de watergangen en vijvers wordt gewerkt. De overige projecten zullen in de komende jaren worden aangepakt. Voor de financiering van deze projecten is veel geld nodig: een deel daarvan komt uit eigen middelen. De realisatie is echter niet mogelijk zonder substantiele bijdragen van onze partners waaronder RCE, EU, Provincie Utrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, TBI fundatie, KFHeinfonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

Naar interview in het AD Utrechts Nieuwsblad

Wandelen op Zuylestein en in de omgeving

Op het lommerrijke landgoed Zuylestein zijn er diverse wandelroutes aangelegd. Mede door deze wandelpaden is het mogelijk geworden om te komen tot een betere bescherming van de waardevolle flora en fauna die aanwezig is op diverse plaatsen op het uitgestrekte landgoed. Twee van deze wandelroutes hebben als naam gekregen: De Bosch van Rosenthal route en de Godard Bentinck route. De wandelrouteboekjes van deze wandelingen zijn gratis te downloaden op deze pagina. 

Dan zijn er nog twee wandelingen die een groter gebied aandoen, waarbij Zuylestein op de route ligt: het Trekvogelpad en het Cotlandenpad (een afwisselend Klompenpad). Meer info:  https://klompenpaden.nl/klompenpad/cotlandenpad/

Naar het Trekvogelpad

Wandelroute Historisch Zuylestein

Landgoed Zuylestein stamt uit de veertiende eeuw en is in 1630 aangekocht door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau als jachtslot en in 1640 door hem geschonken aan zijn bastaardzoon Fredrik van Nassau. Bij aankomst via de Rijksstraatweg tussen Leersum en Amerongen betreedt u een historisch park dat uniek is in Nederland door haar geheel intact gebleven Renaissance stijl. Het landgoed met een totaal oppervlak van 136 ha is door vererving 400 jaar in familie bezit gebleven. Download deze bijzondere historisch wandelroute en ga terug naar de tijden van weleer.

Download de wandelroute

Wandelroute Bosch van Rosenthal

Deze schilderachtige wandeling van ca. 4 km. is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Utrecht. De wandeling is op eigen gelegenheid te maken aan de hand van het digitale wandelrouteboekje dat via onderstaande button te downloaden is. 

Download de wandelroute

Wandelroute Godard Bentinck

Ontdek de cultuur- en natuurwaarden in een oogstrelend landschap tijdens deze wandeling van ca. 9,8 km. De Godard Bentinckroute is tot stand gekomen in samenwerking en met subsidie van de provincie Utrecht. Via onderstaande button is het digitale wandelboekje van deze route te downloaden.

Download de wandelroute

Vrijwilligers

Zonder de vrijwilligers zou het bos niet onderhouden worden, de evenementen niet kunnen draaien, er geen groenten kunnen worden geteeld, geen gasten worden ontvangen. Wilt u graag met een gezellige groep op donderdag of vrijdag buiten werken of liever zelfstandig op andere dagen, lees dan verder.
U komt binnen in een bijzondere omgeving met een tastbare rijke historie. Met een eigenaar die de traditie van het beheer voortzet vanuit het gedachtegoed van haar voorouders en dit beheer combineert met haar werk als architect. Cultuur en natuur, duurzaamheid en gastvrijheid vormen nog steeds de fundamenten van Zuylestein.

We zoeken vrijwilligers:
• Die enthousiast zijn en volhouden wanneer het weer wat tegenzit;
• Die minstens een dag per week willen helpen in het bos, in de landgoedwinkel / Oranjerie en de moestuin;
• Die handig en bekwaam zijn in timmer-, schilderwerk en kleine reparaties;
• Die eventueel kunnen inspringen bij evenementen in het weekend of mee willen helpen in de landgoedwinkel en de Oranjerie.

We bieden:
• een gezellig team onder leiding van een deskundige ervaren voorman;
• cursussen, een vrijwilligersoverleg, ongevallenverzekering
• gereedschap en werkkleding aanwezig;
• koffie/thee en een borrel na afloop;
• een jaarlijkse BBQ en gezelligheid!

Kom meehelpen

ANBI stichtingen in de 21ste eeuw

Om in ook de toekomst de eenheid van het landgoed blijvende te kunnen garanderen is een aantal stichtingen actief op het landgoed, die onder andere in het leven zijn geroepen om op het landgoed maar ook daarbuiten nieuwe economische activiteiten op te starten, die een nieuwe openheid en exploitatievorm van het landgoed nastreven.

Midden jaren zestig van de vorige eeuw is begonnen met de restauratie van de ongeveer acht honderd meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie. Met de bouw van een nieuw landhuis, in plaats van het jachtslot dat in 1945 was verwoest werd ook een begin gemaakt met het herstel van de waterpartijen en bospercelen, de historische renaissancetuin en de moestuin. Door de combinatie van tuin, park, "grand-canals", landerijen en essenhakhoutpercelen vormt de buitenplaats weer een uniek ensemble op de Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder binnen het gebied van de Stichtse Lustwarande.


Naar ANBI Stichtingen
Bron van creatie en inspiratie