De Ridderhofstad Zuylestein kent een indrukwekkend verleden. De vele bewaard gebleven tekeningen van huis en tuin geven ons tot op de dag van vandaag een goed overzicht van de ontwikkelingen die Zuylestein door de eeuwen heen heeft doorgemaakt. De voormalige ridderhofstad was een plek waar vele belangrijke bestuurders van ons land elkaar troffen. Maar ook een plek om tot rust te komen, om jachtpartijen te organiseren en om te genieten van de bosrijke omgeving. Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau (1630-1640) en later de familie Van Nassau Zuylestein waren voormalige bezitters. De huidige bewoners, de familie De Brauwere van Aldenburg Bentinck, werken met veel elan aan de toekomst van het landgoed.

600 jaar Zuylestein

De geschiedenis van Zuylestein begint met een vermelding in de bisschoppelijke leenregister omstreeks 1381-1383. Jan van Zuylen is dan eigenaar van het versterkt huys. Eeuwen later in 1630 kwam de Ridderhofstad in bezit van stadhouder Frederik Hendrik die er een jachtslot van maakte en de tuin en het park volgens de mode van de tijd in renaissance stijk liet uitleggen. Zuylestein is nooit verkocht en in de familie gebleven. Jemima de Brauwere is momenteel het familielid dat de buitenplaats tot op de dag van vandaag in stand mag houden.

Naar historie

Projecten | tot nu en straks

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de restauratie van gebouwen, tuinen en lanen op de historische buitenplaats Zuylestein. Een deel van de projecten, de restauratie van de gebouwen is inmiddels afgerond, aan andere, zoals de restauraie en onderhoud van de watergangen en vijvers wordt gewerkt. De overige projecten zullen in de komende jaren worden aangepakt. Voor de financiering van deze projecten is veel geld nodig: een deel daarvan komt uit eigen middelen. De realisatie is echter niet mogelijk zonder substantiele bijdragen van onze partners waaronder RCE, EU, Provincie Utrecht, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, TBI fundatie, KFHeinfonds, Gravin van Bylandt Stichting

Meer informatie volgt
Vrijwilligers

Zonder de vrijwilligers zou het bos niet onderhouden worden, de evenementen niet kunnen draaien, er geen groenten kunnen worden geteeld, geen gasten worden ontvangen. Wilt u graag met een gezellige groep op donderdag of vrijdag buiten werken of liever zelfstandig op andere dagen, lees dan verder.
U komt binnen in een zeer bijzondere omgeving van een nog bestaande, in Nederland unieke, zeventiende-eeuws aanleg van het landgoed. Met een eigenaar die de traditie van het beheer van het landgoed sinds Frederik Hendrik het kocht in 1630 voortzet en het combineert met haar werk als architect. Cultuur en natuur, duurzaamheid en gastvrijheid vormen nog steeds de basis.

We zoeken vrijwilligers:
• Die enthousiast zijn en volhouden wanneer het weer wat tegenzit;
• Die minstens een dag per week willen helpen in het bos en de moestuin;
• Of voor timmer-, schilderwerk en kleine reparaties graag komen;
• Die eventueel kunnen inspringen bij evenementen in het weekend.

We bieden:
• een gezellig team onder leiding van een deskundige ervaren kracht;
• cursussen, een vrijwilligersoverleg, ongevallenverzekering
• gereedschap en werkkleding aanwezig;
• koffie/thee en een borrel na;
• en een jaarlijkse BBQ.

Meld u aan
ANBI stichtingen in de 21ste eeuw

Om in ook de toekomst de eenheid van het landgoed blijvende te kunnen garanderen is een aantal stichtingen actief op het landgoed, die onder andere in het leven zijn geroepen om op het landgoed maar ook daarbuiten nieuwe economische activiteiten op te starten, die een nieuwe openheid en exploitatievorm van het landgoed nastreven.

Midden jaren zestig van de vorige eeuw is begonnen met de restauratie van de ongeveer acht honderd meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie. Met de bouw van een nieuw landhuis, in plaats van het jachtslot dat in 1945 was verwoest werd ook een begin gemaakt met het herstel van de waterpartijen en bospercelen, de historische renaissancetuin en de moestuin. Door de combinatie van tuin, park, "grand-canals", landerijen en essenhakhoutpercelen vormt de buitenplaats weer een uniek ensemble op de Utrechtse Heuvelrug en in het bijzonder binnen het gebied van de Stichtse Lustwarande.


Naar ANBI Stichtingen

Bron van creatie en inspiratie