Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug ANBI

Het beheer van het groen kost meer dan het opbrengt. Zeker als het ook nog historische groenmonumenten zoals bijvoorbeeld eeuwen oude hagen zijn waar specialistische kennis voor nodig is om deze te restaureren en te onderhouden. De Stichting houdt zich bezig met projecten zoals de zeventiende-eeuwse ommuurde moestuin en het sterrenbos die onlangs gerestaureerd konden worden met subsidies van de Provincie Utrecht, het Prins Bernard Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds, Gravin van Bylandtfonds o.a. Om de kennis te delen van het restauratieproces en het beheer worden lezingen, rondleidingen en workshops gegeven aan groepen volwassenen en kinderen. Het materiaal wordt ook verwerkt in een brochure, artikelen, sociale media en uiteindelijk een boekwerkje (hiervoor worden vergoedingen gevraagd die weer ten goede komen aan de projecten).

Het park is vrij toegankelijk, de ommuurde tuin is op open dagen en elke vrijdag te bezoeken. Dan worden groente en fruit verkocht die op de andere dagen naar winkels en cateraars/restaurants en een cöoperatie gaan maar ook naar de Voedselbank. Il Sogno op het landgoed die in het oude portiersgebouw lunches en binnenkort ook diners aanbiedt verwerkt onze producten in haar gerechten. Hiermee wordt een deel van het beheer van onder andere de moestuin bekostigd.
Nieuwe projecten zijn de restauratie van de zeventiende-eeuwse vijsvijvers en de hagen binnen de ommuurde tuin en het herstellen van een aantal lanen en wallen uit de zelfde periode.
De Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor het mogelijk is met fiscaal voordeel te schenken.

Meer lezen

Stichting tot exploitatie van de Landgoederen Wayenstein en Zuylestein

Om een landgoed te behouden voor de volgende generaties werd in het verleden naast eigen geld van de eigenaar de pacht en huur gebruikt van de landerijen en de gebouwen maar ook de opbrengst van het bos en de jacht en de inkomsten van het veerrecht. De opbrengsten zijn in deze tijd niet meer voldoende om het landgoed optimaal te onderhouden.
In 2011 is de Stichting tot Exploitatie van de Landgoederen Wayenstein en Zuylestein in het leven geroepen om met het organiseren van activiteiten extra inkomsten te genereren die ingezet woorden ten bate van het onderhoud en instandhouding van het Landgoed. De gebouwen van Zuylestein zijn gerestaureerd en worden deels verhuurd aan derden. Het Poortgebouw met de ommuurde tuin en de Jachthut worden ingezet voor Bed & Breakfast, huwelijken en vergaderingen, zakelijke bijeenkomsten en evenementen.
Naast betaalde activiteiten biedt het landgoed het dorp, regio en aanverwanten diverse activiteiten aan zoals drie maal per jaar de intocht van de schaapsherder.
De kudde maait drie keer per jaar met een grote kudde het landgoed en de aankomst vanaf de Utrechtse Heuvelrug wordt elke keer gevierd met een schapenmarkt. Er worden diverse buitenactiviteiten georganiseerd zoals de Open Monumentendagen, de NLDoet-dagen, de open tuindagen, de moestuindiners, rondleidingen en andere evenementen zijn.
De wandelingen en fietsroutes trekken velen over het zeventiende-eeuwse landgoed heen waar de lanen deels gerestaureerd zijn evenals een sterrenbos. Ook de nieuwe natuur en de watergangen die geschoond worden op Zuylestein geven weer een heldere structuur aan de bossen en weidegronden en de visvijvers. Bij Landgoed Wayenstein, ook een voormalige Ridderhofstede, wordt zelfs de oude slotgracht weer hersteld en zijn er plannen voor het herstel van de monumentale panden en gronden naast een paar woningen en duurzame energievoorzieningen. Zo worden gastvrijheid, duurzaamheid, cultuur en natuur weer kernwaarden die herkend en gewaardeerd worden.

Naar de activiteiten

ANBI

De Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug is erkend als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw giften, periodieke schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn of vrij van successierechten. Zo kan de stichting optimaal uw giften benutten voor het beheer van het monumentaal groen. Meer over de stichting leest u in de verschillende subrubrieken.
- Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
- Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
- U kunt ook de stichting in uw testament opnemen als legaat (vast bedrag) of als erfstelling (percentage van de waarde van bijvoorbeeld uw woning) zonder dat daar successierechten over berekend worden. Uw geld komt dan volledig ten goede aan de stichting.
- Klik op onderstaande button voor meer informatie over de Geefwet, voor de laatste informatie op dit gebied, zie de website van de belastingdienst.
- U kunt ook een e-mail sturen naar info@landgoed-zuylestein.nl

Meer lezen

Toekomstvisie

Landgoed Zuylestein is sinds de stichting 400 jaar geleden middels vererving familie bezit gebleven. De huidige eigenaresse ziet zich gesteld voor de opgave het landgoed en vooral de buitenplaats een solide financiële basis te geven voor de toekomst.
Een toekomst die gebaseerd is op de maatschappelijke betekenis die de buitenplaats en het landgoed vanwege de bijzondere cultuurhistorische en natuurwaarden toekomt.
Zuylestein vindt zijn oorsprong omstreeks de 14e eeuw. In de 17e eeuw wordt zowel het kasteel als het landgoed aanzienlijk uitgebreid. De 17e
eeuwse structuur is nog grotendeels aanwezig en aangewezen als rijksmonument evenals alle bebouwing uitgezonderd het hoofdgebouw.
Zuylestein is een van de weinige plekken in Nederland waar 400 jaar eigenlijk niets is gebeurd. In dit opzicht is het landgoed een extreme uitzondering: Zuylestein is een ‘vergeten’ buitenplaats. Een buitenplaats die is ontsnapt aan alle ‘total makeovers’ die ook in de 18e en 19e eeuw en vogue waren. De 17e eeuwse prenten kunnen nu nog als wandelkaart worden gebruikt. Op dit moment heeft het landgoed een totaal oppervlak van 120 ha. Dit is inclusief de Ridderhofstad Wayenstein en de gronden gelegen in het Leersums Broek.

Naar toekomstvisie

Bestuur Stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
J.S.A. de Brauwere, voorzitter
A.E. van Vuuren, secretaris
W.E. van Hulsenbeek, penningmeester
H. Sietsma, lid

Financiële kerngegevens

Voor de statuten van de stichting Beheer Historische Groenmonumenten Utrechtse Heuvelrug klik op Statuten.
Voor het uittreksel van de Kamer van Koophandel van genoemde stichting klik op KvK Groenmonumenten.

De ANBI stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr: 30206749. RSIN nummer: 8153.38.478. BTW-nummer: 815338478B01 en IBAN NL22 RABO 0181 0795 50.

Via onderstaande gele downloadbuttons zijn het standaardformulier publicatieplicht, het activiteitenverslag en het beleidsplan over 2022 te downloaden en in te zien. De jaarberichten van 2018 t/m 2021 zijn via onderstaande links te downloaden:
Jaarbericht 2018
Jaarbericht 2019
Jaarbericht 2020
Jaarbericht 2021

Naar formulier publicatieplicht 2022
Bron van creatie en inspiratie