Open Monumentendag | zaterdag 14 september

Dit jaar staan de Open Monumentendagen in het teken van 'Plekken van Plezier'. Daar geeft Zuylestein op een eigen wijze invulling aan: op zaterdag 14 september is er een fruitreis, zijn de tuinen open, wordt er een rondleiding gegeven en een Farmbot (onze moestuinrobot) demonstratie. De tuinen zijn gratis toegankelijk. Voor de rondleiding wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Bekijk het programma

Open Monumentendag | zondag 15 september

Zondag 15 september is het landgoed ook gratis te bezoeken maar staan er tevens twee heel bijzondere lezingen op het program met allerlei gezelligheid daaromheen. De eerste lezing 'Het Banket der Zinnen' wordt gehouden door Barry Heinrichs, kunsthistoricus. Hij vertelt over culinair genot in de kunst. Met recepten uit de Gouden Eeuw en de representatie van voedsel op geschilderde banketten, keuken- en marktstukken.

De tweede lezing over Natuurinclusieve landbouw en strokenteelt wordt gehouden door dr. ir. Dirk van Apeldoorn, onderzoeker bij de Universiteit Wageningen. Beide lezingen vinden plaats in de Oranjerie van Zuylestein, te midden van de groentebedden. Het volledige programma is via onderstaande gele button te bekijken. Aanmelden is noodzakelijk!

Bekijk het programma

Kosten van de lezingen op Zuylestein | zondag 15 september

Voor deelname aan de lezingen vragen we een kleine bijdrage in de kosten. Hiermee steun je meteen het onderhoud op Zuylestein: 
Deelname aan 1 lezing naar keuze bedraagt € 7,50 inclusief een consumptie. Deelname aan beide lezingen bedraagt € 12,50 inclusief consumptie.

Aanmelden voor de lezingen is mogelijk via het aanmeldformulier op deze pagina. Je bent definitief aangemeld na overmaking van het bedrag naar NL22 RABO0181079550 ten name van Stichting Beheer onder vermelding van lezing 1 of lezing 2 of beide lezingen Open Monumentendag. Per lezing kunnen maximaal 40 mensen deelnemen dus wacht niet te lang met aanmelden. Deelnemers aan beide  lezingen krijgen voorrang.

Aanmelden voor de lezingen op 15 september